Приложение V: Становището на свещениците за АА

Свещениците от практически всички религии дадоха благословията си на АА.

Едуард Доулинг от Ордена на йезуитите*, редактор на сп.„Куийнс уърк” (Queen`s Work), казва: „Анонимни Алкохолици” е нещо естестве­но; то е естествено до степента, в която природата се приближава най-много до свръхестественото, и по-точно в униженията и последващото смирение. Има нещо духовно в един музей на изкуството или в една симфония и Ка­толическата църква го одобрява. Има нещо духовно и в АА, а католичес­ко­то участие в Обществото почти неизбежно води до това, че лошите католици се превръщат в по-добри католици.“

Списанието на Епископалната църква „Ливинг чърч” (Living church), отбелязва в уводна статия: „В основата на подхода на „Анонимни Алкохолици” стои истинският християнски принцип, че човекът може да си помогне, само когато помага на другите. Планът на АА се описва от самите членове като „самозастраховка“. Тази самозастраховка е довела до възстановяването на физическото, психическото и душевното здраве и на самоуважението на стотици мъже и жени, които биха пропаднали безнадеждно без това уникално, но ефективно лечение.“

В реч пред участниците в тържествения обед, даден от Джон Д. Рокфелер Мл., д-р Хари Емерсън Фосдик представи „Анонимни Алкохо­ли­ци” пред някои свои приятели по следния начин:

„Мисля, че от психологична гледна точка в подхода на това движение има едно уникално предимство. Предполагам, че ако се ръководи разумно – а изглежда той е в разумни и внимателни ръце – в този проект има много възможности, които могат да надхвърлят нашето въображение.“