Глава 7: Как да работим с другите

Практическият опит показва, че най-добра устойчивост срещу пиенето се получава от активната работа с други алкохолици. Това помага, когато всички останали действия се провалят. Това е нашето дванадесето предложение: Предавайте това послание на други алкохолици! Можете да помогнете там, където никой друг няма да успее. Можете да спечелите доверието им тогава, когато другите се провалят. Помнете, че са тежко болни.

Животът ще придобие нов смисъл. Да наблюдавате как хората се възста­новяват, да ги виждате как помагат на други, да наблюдавате как самотата се стопява, да виждате как около вас израства едно братство, да имате много приятели – това е преживяване, от което не бива да се лиша­вате. Знаем, че не бихте искали да пропуснете това. Честите срещи с но­во­дошлите и един с друг са светлите моменти в нашия живот.

Може би не познавате пиячи, които искат да се възстановят. Лесно можете да откриете такива като се обърнете към някои лекари, свещеници или болници. Те ще ви помогнат с радост. Не започвайте като евангелисти или реформатори. За съжаление съществуват много предубеждения. Ако ги предизвикате, това ще затрудни работата ви. Свещениците и лекарите са компетентни и ако желаете, можете много да научите от тях, но поради личния си опит с пиенето, вие можете по уникален начин да помогнете на други алкохолици. Затова, подпомагайте без да критикувате. Единствената ни цел е да бъдем полезни.

Когато намерите подходящ човек за бъдещ член на „Анонимни алкохолици”, научете за него колкото се може повече. Ако той не иска да спре да пие, не губете време в опити да го убеждавате. По този начин можете да провалите някоя бъдеща възможност. Този съвет важи също така и за близките му. Те трябва да са търпеливи, като си дават сметка, че имат работа с болен човек.

Ако има данни, че той иска да спре да пие, поговорете подробно с човека, който най-много се интересува от него – обикновено това е съпругата му. Опитайте се да разберете нещо за поведението му, проблемите му, произхода, тежестта на състоянието му и религиозните му убеждения. Имате нужда от тази информация, за да се поставите на негово място, за да разберете как бихте искали той да подходи към вас, ако местата ви бяха разменени.

Понякога е разумно да изчакате докато влезе в запой. Семейството може да се противопостави на такъв подход, но освен ако човекът не е в опасно физическо състояние, по-добре поемете този риск. Не говорете с него, когато е пиян, освен, ако не се държи лошо и семейството му се нуждае от вашата помощ. Изчакайте до края на запоя или поне до момент на просветление. Тогава накарайте някой от близките му или някой приятел да го попитат дали иска наистина да се откаже от пиенето и дали е готов да направи всичко възможно, за да спре. Ако отговори с да, тогава внима­нието му трябва да бъде насочено към вас като към човек, който се е възстановил. Трябва да ви опишат пред него като член на една общност от хора, които в рамките на собственото си възстановяване се опитват да помагат на други, и който ще се радва да поговори с него, стига той да желае да се срещне с вас.

Ако той не иска да ви види, никога не се натрапвайте. Близките му също трябва да избягват истерично да го умоляват да направи нещо или пък да му говорят много за вас. Би трябвало да изчакат края на следващия запой. Можете да поставите тази книга на място, където може да я забеле­жи в момент на просветление. В това отношение не могат да се дадат точ­ни предписания. Близ­ките на алкохолика трябва да решат тези неща. Постарайте се, обаче, да ги убедите да не бъдат прекалено нетърпеливи, защото това може да провали нещата.

Обикновено роднините не трябва да се опитват да му разказват вашата история. Когато това е възможно, избягвайте да влизате в контакт с даден човек чрез семейството му. По-добре е контактът с него да бъде осъщест­вен чрез някой лекар или болнично заведение. Ако човекът се нуждае от болнично лечение, той трябва да постъпи в болница, но това не трябва да става насила, освен в случаите, когато алкохоликът буйства. Нека лекарят, ако желае, му каже, че има предвид някакво разрешение на проблема му.

Когато вашият човек се почувства по-добре, лекарят може да му пред­ложи да се срещне с вас. Макар че вече сте разговаряли със семейство­то му, не го споменавайте по време на този първи разговор. При такива усло­вия човекът ще разбере, че с нищо не го насилват. Ще почувства, че може да говори с вас без да слуша упреците на семейството си. Потърсете го преди да се е възстановил напълно. Той вероятно ще възприема по-добре нещата, когато е все още в депресия.

Ако е възможно, срещнете се с вашия човек насаме. В началото под­хва­нете общ разговор. След известно време насочете разговора към дадена фаза от пиянството. Разкажете му достатъчно неща за вашите нави­ци на пиене, за симптомите и опита си, за да го подтикнете да говори за себе си. Ако иска да говори, оставете го спокойно да направи това. По този начин ще придобиете по-ясна представа за това как да подходите към него. Ако не желае да говори, представете му собствения си живот на пияч до момента, когато сте се отказали. Но за момента не казвайте нищо за това по какъв начин сте го постигнали. Ако е мрачен, подчер­тавайте неприятностите, които алкохола ви е причинил като внимавате да не му четете конско. Ако е във весело настроение, разказвайте му хумо­рис­­тич­ни истории за вашите „подвизи”. Нека и той ви разкаже за своите.

Когато разбере, че вие добре познавате проблемите, свързани с ал­ко­хола, започнете да се описвате пред него като алкохолик. Кажете му колко объркан сте бил и как най-накрая сте разбрал, че сте болен човек. Раз­ка­жете му за трудностите, които сте имали, за да спрете пиенето си. Покажете му умственото деформиране, което води до първата чаша от запоя. Пред­ла­гаме ви да го направите по начина, който изложихме в главата за алко­хо­лизма. Ако той е алкохолик, ще ви разбере веднага. Ще съпоставя непосле­до­ва­тел­ност­та във вашия начин на мислене със своята собствена.

Ако сте убеден, че човекът е истински алкохолик, започнете настоятелно да подчертавате безнадежността на тази болест. Покажете му въз основа на собствения си опит как странното състояние на ума, което води до първата чаша, пречи на нормалната проява на волята. На този етап не цитирайте тази книга, освен ако той не я е видял и не желае да говори за нея. И внимавайте да не го обявите за алкохолик. Нека сам си направи изводи. Ако държи на идеята, че все още може да контролира пиенето си, кажете му, че това вероятно е така, стига състоянието му да не е в прекалено напреднала фаза. Същевременно настоявайте, че ако е тежко засегнат, има много малка вероятност да се възстанови сам.

Продължавайте да говорите за алкохолизма като за заболяване, за фатал­на болест. Говорете за състоянията на тялото и ума, които я съпровождат. Поддържайте вниманието му насочено основно върху вашия собствен опит. Обяснете му, че хората, които не си дават сметка за тежестта на заболяването си често са обречени да загинат. Лекарите са прави когато избягват да казват на пациентите си с алкохолна болест цялата истина, освен ако това няма да послужи на точно определена цел. Но вие можете да му говорите за безнадежността на алкохолизма, защото сте в състояние да му предложите разрешение. В скоро време вашият приятел ще признае, че има някои, ако не и всичките черти на алкохолика. Ако собственият му лекар има желанието да му каже, че е алкохолик, толкова по-добре. Дори и ако вашето протеже не признава истината за състоянието си, той ще бъде любопитен да узнае как сте се възстановили вие. Позволете му да ви зададе този въпрос, ако желае. Кажете му точно какво се е случило с вас. Говорете свободно за духовната страна. Ако човекът е атеист или агностик, подчертайте, че не е длъжен да приема вашите разбирания за Бог. Той има правото да възприеме каквото и да е виждане, стига то да има смисъл за него. Основното нещо е да желае да вярва в по-висша от него Сила и да живее съгласно духовни принципи.

Когато говорите с такъв човек, по-добре е да използвате обикновени думи, когато описвате духовните принципи. Няма смисъл да предизвиквате предубежденията, които може би има срещу някои теологични термини и концепции, които може би вече са го объркали. Не повдигайте подобни въпроси как­ви­то и да са собствените ви убеждения.

Вашият кандидат може би принадлежи към определено вероизповедание. Религиозното му образование и подготовка могат да бъдат далеч по-добри от вашите. В такъв случай той ще се пита какво ли бихте могли да при­бавите към онова, което вече знае. Ще бъде любопитен обаче да разбере защо собствените му убеждения не са му помогнали, а вашите ви помагат много. Той може да бъде пример за истината, че голата вяра не е достатъчна. За да бъде жизнена вярата, трябва да бъде съпроводена от саможертва и неегоистични конструктивни действия. Нека той разбере, че не сте отишли при него, за да го просвещавате по въпросите на религията. Признайте, че може би той знае повече по тези въпроси от вас, но привлечете вни­ма­нието му върху факта, че колкото и дълбоки да са знанията и вярата му, той не е успявал да ги използва, защото в такъв случай нямаше да пие. Може би вашата история ще му помогне да види къде не е успял да приложи схващанията, които познава толкова добре. Ние не представяме някаква определена вяра или религиозна принадлежност. Говорим единствено за общи принципи, свойствени за повечето религии.

Опишете програмата за действие и обяснете как вие сте си направили самоанализ, как сте се справили с миналото си и защо сега се опитвате да му помогнете. За него е важно да си даде сметка, че опитите ви да му предадете посланието са жизнено важна част от вашето собствено възс­та­но­вя­ване. В дадения момент може би той помага на вас повече, отколкото вие на него. Обяснете му ясно, че с нищо не ви е задължен, че се надявате, единствено, че когато се справи със собствените си затруднения той ще се опита да помогне на други алкохолици. Покажете му колко важно е да поставя благополучието на други хора пред своето собствено. Изяснете му, че не му налагате нищо, че не е необходимо да се среща отново с вас, ако не го желае. Не трябва да се обиждате, ако ви каже сбогом, защото той ви е помогнал повече, отколкото вие на него. Ако сте говорили разумно, спокойно и с човешко разбиране, може би сте спечелили приятел. Може би сте го смутили с проблема за алкохолизма. Всичко това е за добро. В колкото по-безнадежно състояние се усеща, тол­к­о­ва по-добре. В такъв случай е по-вероятно да приеме вашите предло­же­ния.

Вашият кандидат може да посочи причини, поради които не иска да следва цялата програма. Той може да се разбунтува при мисълта, че трябва драстично да прочисти дома си, при което се изисква да обсъжда нещата с други хора. Не се противопоставяйте на такива възгледи. Кажете му, че преди и вие сте мислели по този начин, но че се съмнявате дали сте щели да напреднете, ако не сте предприели определени действия. При първото си посещение му разкажете за Братството на „Анонимни Алкохолици”. Ако проявява интерес, дайте му назаем вашия екземпляр на тази книга.

Ако вашият приятел не желае да говори повече за себе си, не разваляйте доброто впечатление. Дайте му възможност да премисли нещата. Ако останете по-дълго, нека той направлява разговора в каквато иска посока. Понякога един нов човек бърза да започне веднага и вие може би ще се поблазните от мисълта да му позволите да постъпи така. Това понякога е грешка. Ако по-късно се сблъска със затруднения, вероятно ще ви обвини, че сте го припирали. Най-много шансове за успех ще имате, ако не де­монст­рирате желание за кръстоносни походи или реформи. Никога не говорете прене­бре­жително на алкохолик от някаква духовна или морална височина; просто му представете набора от духовни средства, за да може да ги огледа. Покажете му как те са ви помогнали. Предложете му прия­телство и братство. Кажете му, че ако иска да се възстанови, вие сте готов да направите всичко възможно, за да му помогнете.

Ако не проявява интерес към вашето предложение, ако той очаква от вас да му бъдете банкер в случай на финансови затруднения или медицинска сестра по време на запои, може да ви се наложи да го изоставите, докато не промени вижданията си. Той може да направи това след като бъде наранен още по-силно.

Ако проявява искрен интерес и иска да ви види отново, помолете го междувременно да прочете тази книга. След като я прочете, трябва сам да реши дали иска да продължи. Не трябва да бъде подбутван или подтик­ван от вас, съпругата или приятелите си. Ако иска да открие Бог, желанието трябва да дойде отвътре.

Ако мисли, че може да се справи с проблема по друг начин или пред­по­чита друг духовен подход, окуражете го да следва собствената си съ­вест. Ние не притежаваме монопол върху Бог; ние просто разполагаме с един подход, който ни е помогнал. Подчертайте обаче, че ние, алкохолиците, имаме много общи черти, и че във всички случаи сте приятелски настроен. Оставете нещата така за момента.

Не се отчайвайте, ако вашият кандидат не реагира веднага. Потърсете друг алкохолик и опитайте отново. Сигурно ще намерите някой, който е толкова отчаян, че ще приеме с желание това, което предлагате. Ние смята­ме, че е праз­на загуба на време да се преследва човек, който не може или не желае да ра­боти с вас. Ако оставите такъв човек на мира, може би той скоро ще се убеди, че не може да се възстанови сам. Ако пропилявате много време за един случай, вие лишавате друг алкохолик от възможността да живее и да бъде щаст­лив. Един човек от нашето Братство се провали изцяло с първите шестима кандидати. Той често казва, че ако беше продъл­жил да работи с тях, е щял да отнеме шанса на много други, които по-късно са се възста­но­вили.

Сега нека предположим, че посещавате даден човек за втори път. Той е прочел книгата и казва, че е готов да премине през Дванадесетте стъпки на програмата за възстановяване. Тъй като имате личен опит, можете да му дадете много полезни съвети. Покажете му, че ще бъдете на негово раз­по­ло­же­ние, ако реши да ви разкаже живота си, но не настоявайте, ако предпочита да се посъветва с някой друг.

Той може да е без пари и без дом. Ако е така, бихте могли да му по­могнете да си намери работа или да му окажете малка финансова помощ. Но не следва да лишавате семейството си или кредиторите си от парите, които те трябва да получат. Може да пожелаете да го приютите в дома си за няколко дни. Но трябва да проявите благоразумие. Трябва да сте сигурен, че ще бъде посрещнат добре от семейството ви, че няма да се опитва да се възползва от вашите пари, връзки или подслон. Ако позволите такива неща, само ще му нав­ре­ди­те. Ще му дадете възможност да бъде неискрен. По-скоро ще го подтик­не­те към разруха, отколкото към възстановяване.

Никога не избягвайте тези отговорности, но трябва да сте сигурен, че постъпвате правилно, когато ги поемате. Да се помага на другите е основата на нашето възстановяване. Не е достатъчно да постъпвате мило само от време на време. Ако се налага, трябва да влизате в ролята на Добрия Самарянин всеки ден. Това може да означава за вас много безсънни нощи, невъзможност да се отдадете на любимите си занимания, отклонения от работата ви. Това може да означава да споделяте парите и дома си, да давате съвети на обезумели съпруги и близки, безбройни пътувания до полицейските управления, отрезвители, болници, арести и психиатрии. Телефонът ви вероятно ще звъни по всяко време на деня и нощта. Понякога съпругата ви ще се чувства пренебрегната. Някой пияница може да строши мебелите в къщата ви или да изгори някой дюшек. Може да се наложи да се биете с него, ако буйства. Понякога ще трябва да ви­­ка­­те лекар и да давате успокояващи лекарства под негово ръководство. В други случаи ще трябва да викате линейка или полицията. Понякога ще се сблъсквате с такива неща.

Ние рядко позволяваме на някой алкохолик да живее дълго в дома ни. Това не е полезно за него и в някои случаи създава сериозни усложнения в семейст­вото.

Дори и ако някой алкохолик се окаже неподатлив, няма причини, за да пренебрегвате семейството му. Трябва да поддържате приятелски отноше­ния с тях. Предложете на семейството вашия начин на живот. Ако те въз­приемат и прилагат духовните принципи, има много по-голяма вероятност главата на семейството да се възстанови. Дори и той да продъл­жава да пие, животът на семейството му ще стане много по-поно­сим.

Алкохоликът, който е в състояние и желае да се възстанови почти не се нуждае от благотворителност в общоприетия смисъл на думата. Мъжете, които молят за пари и подслон преди да успеят да се справят с алкохола са на погрешен път. И все пак ние сме готови да направим какво ли не, за да си осигурим взаимно точно тези неща, ако сме сигурни, че човекът иска да спре да пие. Може би това изглежда непоследователно, но ние смятаме, че в действителност не е така.

Не става въпрос дали да даваш, а кога и как да даваш. Това често бе­ле­жи границата между провала и успеха. В момента, когато поставим дейността си на равнището на оказване на услуги, алкохоликът започва да разчита на нашата помощ, вместо на Бог. Той иска това или онова, като настоява, че не може да се справи с алкохола, докато не се задоволят материалните му потребности. Глупости! Някои от нас на собствен гръб са разбрали следната истина: с работа или без работа, със съпруга или без съпруга – ние просто не спираме да пием, докато не поставим зависимостта от Бог пред зависимостта от другите хора.

Втълпете в съзнанието на всеки човек мисълта, че може да се възстанови независимо от околните. Единственото условие е да се доверява на Бог и да прочисти дома си.

А сега, домашният проблем: може да става дума за развод, раздяла или просто обтегнати отношения. Когато вашият кандидат е компенсирал доколкото може семейството си и е обяснил новите принципи, съгласно които живее сега, той следва да приложи тези принципи в дома си. Това е в случай, че има късмета да има дом. Дори и домашните му да грешат в много отношения, той не трябва да обръща внимание на това. Трябва да се концентрира върху собственото си духовно развитие. Кавгите и търсе­нето на недостатъци трябва да се избягват като чумата. В много семейства това се постига труд­но, но трябва да бъде направено, ако искаме да постиг­нем някакъв резултат. Ако такива взаимоотношения се поддържат упорито в продължение на няколко месеца, ефектът върху семейството сигурно ще бъде голям. Дори и най-несъвместимите хора откриват, че могат да намерят общ език. Малко по малко домашните на алкохолика започват да виждат собствените си дефекти и да си ги признават. Тогава те могат да бъдат обсъдени в атмосфера на взаимопомощ и приятелство.

След като види осезаемите резултати семейството може би ще иска да продължава по този път. Тези неща ще дойдат с течение на времето, при условие, че алкохоликът продължава да бъде трезвен, внимателен и да по­мага независимо от това какво казват или правят околните. Разбира се, никой от нас не е постоянно на такава висота. Трябва, обаче, да се опитваме да поправяме грешките си веднага, защото в противен случай ще заплатим вината си със запой.

Ако е имало развод или раздяла, не трябва да се бърза със събирането на съпрузите. Мъжът трябва да е сигурен в собственото си възстановяване. Съпругата трябва напълно да разбира новия му начин на живот. За да се възстановят предишните връзки, те трябва да бъдат поставени на по-добра основа, защото предишната явно не е била достатъчно здрава. Това означава наоколо да цари нов дух и отношение към нещата. Понякога в ин­терес на всички е двойката да остане разделена. Очевидно тук не мо­же да има никакви правила. Нека алкохоликът продължава да следва прог­рамата си ден след ден. Когато дойде времето да се съберат отново, то ще бъде ясно и за двете страни.

Не допускайте никой алкохолик да казва, че не може да се възстанови, ако семейството му не се върне при него. Това просто не е вярно. В някои слу­чаи по една или друга причина съпругата няма никога да се върне. Напомнете на кандидата, че възстановяването му не зависи от хората. То зависи от неговите взаимо­отношения с Бог. Виждали сме да се възста­но­вя­ват хора, чиито семейства не са се връщали. Виждали сме дру­ги да се под­хлъзват, когато семейството се е върнало прекалено рано.

Както вие, така и новият човек трябва да вървите ден след ден по пътя на духовното развитие. Ако упорствате, ще се случат забележителни неща. Когато поглеждаме назад, ние си даваме сметка, че нещата които ни се случиха след като се оставихме в ръцете на Бог бяха по-добри от всичко, което сами бихме могли да планираме. Следвайте насоките на една Висша Сила и ще заживеете в един нов и чудесен свят, независимо от това какво е сегашното ви положение!

Когато работите с даден човек и семейството му, внимавайте да не се намесвате в кавгите им. Ако допуснете това, може да провалите въз­мож­ността да им помогнете. Същевременно настоявайте пред домашните на ал­кохолика, че той е тежко болен и те трябва да се отнасят към него като към тежко болен. Предупредете ги, че трябва да се пазят от озлобление или ревност. Посочете им, че дефектите на характера му няма да изчезнат за една нощ. Покажете им, че е навлязъл в период на израстване. Помолете ги, когато проявяват нетърпение, да си припомнят колко благословено нещо е неговата трезвост.

Ако сте успели да се справите със собствените си семейни проблеми, кажете на семейството на новодошлия как сте постигнали това. По този на­­чин може да ги на­сочите към правилния път без да ги критикувате. История­та за това как вие и ва­шата съпруга сте се справили със затрудненията струва повече от всяка критика.

Ако сме в добро духовно състояние, ние можем да се занимаваме с редица неща, които не се препоръчват на алкохолиците. Хората казват, че не трябва да ходим там, където се поднася алкохол; че не трябва да държим алкохол в дома си; че трябва да избягваме приятели, които пият; че трябва да избягваме филми, в които има сцени с пиене; че не трябва да ходим в барове; че приятелите ни трябва да крият бутилките, ако им отидем на гости; че не трябва да мислим или да ни напомнят въобще за алкохола. Опитът ни сочи, че това съвсем не е задължително.

Ние се сблъскваме ежедневно с такива неща. Алкохоликът, който не може да се справи с тях, все още размишлява като алкохолик – нещо не е наред с духовното му състояние. Единственият му шанс за трезвеност е място като Айс Кап в Гренландия, но дори и там може да се появи някой ескимос с бутилка и да провали всичко! Попитайте която и да е жена, която е пращала съпруга си на далечни места с убеждението, че там би могъл да избяга от алкохолния проблем.

Съгласно нашите схващания всеки план за борба с алкохолизма, който се основава на предпазване на болния от съблазни, е обречен на провал. Ако алкохоликът сам се опитва да се предпази, това може да му се удаде за известно време, но обикновено опитът завършва с още по-силна експлозия отпреди. Ние сме опитвали тези методи. Тези опити да се извърши невъзможното винаги са се проваляли.

Затова нашето правило гласи да не избягваме местата, където се пие, ако имаме основателна причина да се намираме на тези места. Тук спа­­дат барове,нощни клубове, дансинги, приеми, сватби, дори обикновени гуляи. За човек, който е имал взаимоотношения с алкохола това звучи като изкушение, но не е така.

Забележете, че поставихме едно важно ограничение. Следователно при всеки случай си задавайте въпроса: „Имам ли основа­тел­­на обществена, делова или лична причина, за да отида на това място? Или пък очаквам да открадна малко забранено удоволствие от атмосферата на тези места?” Ако отговорите удовлетворително на тези въпроси, тогава не бива да се боите. Вървете, или стойте настрани, както прецените за най-добре. Но преди да тръгнете, трябва да сте убеден, че стоите на здрава духовна основа и че мотивите ви да отидете са основателни. Не мислете за това какво ще извлечете от случая. Мислете с какво вие можете да допринесете за него. Ако обаче сте несигурен, по-добре поработете с някой алкохолик!

Защо да стоите с тъжно лице на места, където се пие и да въздишате за доб­рите стари дни? Ако има някакъв щастлив повод, опитайте да увеличите удоволствието на хората наоколо; ако имате делова среща, вървете и се отдайте на делата си. Ако сте с човек, който иска да се нахрани в някое барче, обезателно отидете с него. Покажете на приятелите си, че не трябва да променят навиците си заради вас. В подходящо време и на подходящо място обяснете на всичките си приятели защо не понасяте алкохол. Ако направите това както трябва, много малко хора ще ви канят да пиете. Когато пиехте, вие малко по малко се оттегляхте от живота. Сега се връщате обратно към общуването в този свят. Не започвайте с ново оттегляне, само защото приятелите ви пият алкохол.

Вашата задача сега се състои в това да бъдете на места, където ще бъдете най-полезен за другите, затова никога не се колебайте да отидете някъде, където можете да помогнете. Не трябва да се колебаете да посетите и най-мрачните места на земята с такава цел. Стойте на огневата линия на живота с такива мотиви и Бог ще ви запази невредим.

Много от нас държат алкохол в домовете си. Ние често се нуждаем от него, за да помогнем на някой новодошъл да се справи с тежък махмурлук. Някои от нас все още поднасят алкохол на близките си, ако те не са алкохолици. Други пък смятат, че въобще не трябва да поднасяме алкохол на когото и да е. Ние никога не спорим по този въпрос. Смятаме, че всяко семейство според своите собствени обстоятелства трябва само` да реши този въпрос.

Ние се стараем да не проявяваме нетърпимост или омраза към употребата на алкохол изобщо. Опитът показва, че такова отношение не помага на никого. Всеки нов алкохолик очаква от нас такова отношение и изпитва огромно облекчение, когато разбере, че не сме ловци на вещици. Духът на нетърпимост може да отблъсне алкохолици, чийто живот би могъл да бъде спасен, ако не беше тази глупост. Не бихме могли да проповядваме убедително дори и за умерено пиене, защото никой от хилядите пиещи не приема да му се говори за алкохол от някой, който мрази алкохола.

Ние се надяваме, че някой ден „Анонимни Алкохолици” ще помогнат на обществото да разбере по-добре сериозността на алкохолния проблем, но няма да сме от почти никаква полза, ако сме озлобени и враждебно настроени. Пиещите няма да го изтърпят.

В крайна сметка, сами бяхме създали проблемите си. Бутилките бяха само символ. Освен това, ние престанахме да се борим с когото и да е и с каквото и да е. Трябва да го направим!