Предговор към четвъртото издание

Това четвърто издание на книгата „Анонимни Алкохолици” влезе в печатницата през 2001 г. на старта на новия милениум. Откакто излезе третото издание през 1976 година, членовете на АА по света се удвоиха и достигнаха повече от 2 милиона души в близо 100 800 групи в 150 държави.

Нашите базисни книги изиграха основна роля за разширяването и популяризирането на АА в целия свят и претърпяха експлозия от преводи на най-различни езици и диалекти. В държава след държава АА се поя­вяваше, поемаше своя път отначало бавно, а след това укрепваше, когато се появяваха преводите на книгите на дадения език. Книгата „Анонимни Алкохолици” е преведена вече на 43 езика.

Посланието на възстановяващите се алкохолици достига не само количествено все повече хора, но то засяга и все по-разнообразни групи от хора. Когато фразата „Ние сме хора, които не биха общували помежду си в нормални условия” беше написана през 1939 г. в първото издание на тази книга, тя се отнасяше главно за мъже (и няколко жени) с твърде сходен социален, етнически и икономически статус. Както повечето базисни текстове на анонимни алкохолици, тези думи имат много по-пророческо значение, отколкото са могли изобщо да си представят основателите на АА.

Личните истории на различни алкохолици, добавени в това издание, доказват още по-широкото разпространение на АА сред различни възрасти, раси и културни принадлежности.

Нашата литература съхранява чистотата на идеите на „Анонимни Алкохолици”, но с промените в обществото се появяват и нови практики. С напредването на информационните технологии, например, членовете на АА с компютри участват в онлайн сбирки, споделяйки своите преживявания с алкохолици от цялата страна или от целия свят.

На всички сбирки, независимо от техния вид, анонимните алкохолици споделят опит, сила и надежда в желанието си да останат трезви и да помогнат на други алкохолици. От модем на модем или лице в лице анонимните алкохолици говорят с езика на своите сърца, с цялата тяхна сила и простота.