Предговор към третото издание

През март 1976 г., когато третото издание бе изпратено в печатницата, се приемаше, че по сдържана преценка общият брой на членовете на „Анонимни Алкохолици” в света възлиза на повече от един милион, като при­­близително 28 хиляди групи действат в повече от 90 страни (През 1996 г. повече от 86 000 групи на АА са развивали дейност в 141 страни.).

Проучванията сред групи от Съединените щати и Канада показват, че АА достига не само до все повече и повече хора, но и обхваща все по-различни категории. Жените сега са повече от една четвърт, като сред новите членове съотношението е почти една трета. Седем процента от анонимните алкохолици, обхванати в проучванията, са под 30 години – между тях има много юноши (През 1996 г. една трета са жени, а около една пета са на или под 30 години.).

Както изглежда, основните принципи на програмата на АА вероятно са приемливи за хора с различен начин на живот, а следването на програмата е довело до възстановяването на хора от много различни националности. Дванадесетте стъпки, които обобщават програмата, могат да се наричат Los Dose Pasos в една страна, Les Douze Etapes в друга, но те посочват същия път към възстановяване, който бе начертан от първите членове на „Анонимни Алкохолици”.

Независимо от все по-голямата численост и все по-широкия обхват на Братството, простотата и личностното отношение си остават негова съ­щи­на. Всеки ден, когато в дадена точка на света двама алкохолици започнат да разговарят помежду си, споделяйки опит, сила и надежда, започва про­цес на възстановяване.