Въведение

Уважаеми приятели,

Пред вас е българският превод на една изключителна книга, станала емблематична за обществото на „Анонимните Алкохолици”. Ние я наричаме „Голямата книга” – тачим я като библията на АА обществото.

Първото издание излиза в далечната 1939 година, с автор д-р Уилиям Д. Силкуърт. През следващите шестнадесет години са издадени над 300 000 копия.

Второто издание е през 1955 година, в тираж 1 150 000 копия.

Третото издание е през 1976 година, като копията от това издание надхвърлят 19 550 000 (общо във всички формати).

През 2001 година излиза нейното Четвърто издание. Сега може да я намерите на много места и в Интернет.

Тъй като тази книга стана основна за нашето Общество и е помогнала на милиони алкохолици по целия свят да се възстановят след тази коварна болест, радикални промени в нейното съдържание не се правят, а само се допълва с нови истории и идеи.

Вие имате книгата на български, благодарение на безкористния труд на няколко души. един­ствената отплата, която те желаят е този превод на книгата да ви помогне да преодолеете проблемите с пиенето и учейки се от нея, да живеете един духовен живот в трезвеност.