Приложение VI: Как да влезем във връзка с АА

В повечето градове на Съединените Щати и Канада има групи на АА. На такива места АА може да се открие чрез телефонните указате­ли, вест­ниците, полицията или местните свещеници. В големите градове групите често поддържат местни бюра, в които алкохолиците или семействата им могат да уговорят срещи или болнично лечение. Тези т.нар. меж­ду­групови обединения могат да се открият в телефонните указатели под името АА или „Анонимни Алкохолици“.

„Анонимни Алкохолици“ поддържат своя международен център в Ню Йорк, САЩ. Попечителите на Съвета на Главната служба на АА (General Service Board of AA) ръководят следните институции: Канцелария на Главната служба на АА (АА, s General Service Office), Световната служба на АА (АА World Services, Inc.), както и нашето ежемесечно списание „АА Грейпвайн” (AA Grapewine).

Ако около вас не можете да откриете АА, изпратете писмо на адреса на световния център: Alcoholics Anonymous, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, USА, oткъдето бързо ще ви отговорят, като ви посочат най-близката АА група. Ако наблизо няма такава, ще ви предложат да поддържате кореспонденция, която ще ви помогне да останете трезви, колкото и да сте изолирани.

Ако сте близък или приятел на алкохолик, който не проявява интерес към АА, предлагаме ви да се обърнете към: Al-Anon Family Groups, Inc., Box 862, Midtown Station, New York, NY 10018-0862, USA.

Toва е световното бюро на Семейните групи „Ал-Анон”, които се състоят преди всичко от съпругите, съпрузите и приятелите на членовете на АА. Тази главна квартира ще ви съобщи мястото на най-близката семейна група, и ако желаете, ще започнат да си коренспондират с вас относно вашите специални проблеми.