Начало

Въведение

Предговор към първото издание

Предговор към второто издание

Предговор към третото издание

Мнението на лекаря

Глава 1: Историята на Бил

Глава 2: Има изход

Глава 3: Още за алкохолизма

Глава 4: Ние агностиците

Глава 5: Как действа програмата

Глава 6: Да действаме

Глава 7: Как да работим с другите

Глава 8: Към съпругите

Глава 9: Семейството след това

Глава 10: Към работодателите

Глава 11: Един поглед в бъдещето

Кошмарът на доктор Боб

Приложение I: Традициите на АА

Приложение II: Духовният опит

Приложение IV: Наградата Ласкер