Приложение IV: Наградата Ласкер

Наградата на името на Албърт Ласкер се дава от 1946 г. за открития в меди­ци­ната, наричана още „Американският Нобел“.

През 1951 г. наградата Ласкер бе присъдена на „Анонимни Алкохоли­ци”. Почетната грамота отчасти гласи:

„Американската асоциация по здравеопазване присъжда наградата Ласкер за 1951 г. на „Анонимни Алкохолици” като признание за уникалния и много успешен подход към този вечен здравен и социален проблем, алкохолиз­ма… С приемането на алкохолизма като заболяване се изтрива позорният социален белег, свързан с това състояние… Историците може би един ден ще признаят, че „Анонимни Алкохолици” са открили нов инструмент за социалната инициатива, ново лечение, основано на сродството в общото страдание – лечение, което крие огромни възмож­ности за хилядите други злочестия на човечеството.”