Глава 10: Към работодателите

Между многото работодатели днес си спомняме за един наш член, който е прекарал голяма част от живота си в света на големия бизнес. Той е наемал и уволнявал стотици хора. Познава алкохолика такъв, какъвто го вижда работодателят. Сегашните му схващания ще бъдат изключително полезни за всички бизнесмени.

Нека той сам ви разкаже:

Преди години бях помощник управител на един отдел в корпорация, в който работеха шест хиляди и шестотин души. Един ден секретарката ми влезе и каза, че г-н Б. настоява да говори с мен. Казах и` да му предаде, че нямам време за това. Бях го предупредил няколко пъти, че му остава един последен шанс. По-късно в два последователни дни ми позвъни от Хардфърд толкова пиян, че не можеше да говори. Казах му, че е уволнен окончателно и завинаги.

Секретарката се върна да ми каже, че не г-н Б. е на телефона, а братът на г-н Б., който иска да ми предаде едно съобщение. Все още очаквах да чуя молба за възстановяване на работа, но от слушалката прозвучаха следните думи: „Исках само да ви кажа, че миналата събота Пол скочи от един хотелски прозорец в Хардфърд. Оставил ни е бележка, в която пише, че сте най-добрият началник, който някога е имал и че не трябва да бъдете упрекван за нищо.”

Друг път, когато отворих едно писмо, което лежеше на бюрото ми, от него изпадна изрезка от вестник. Беше некролог за един от най-добрите търговски пътници, които някога съм имал. След двуседмичен запой бе поставил палеца на крака си върху спусъка на заредена пушка, а дулото е било в устата му. Бях го уволнил шест седмици по-рано заради пиене.

Още един пример: женски глас прозвуча глухо по междуградската ли­ния от Вирджиния. Жената се интересуваше дали служебната застрахов­ка на съпруга и` все още е валидна. Четири дни по-рано той се бе обесил в дърварника. Бях принуден да го уволня заради пиене, въпреки че бе блестящ, буден и един от най-добрите организатори, които някога съм познавал.

Ето трима изключителни мъже, които бяха загубени за света, защото тогава не познавах алкохолизма както сега. Каква ирония – аз самият се превърнах в алкохолик! И ако не се беше намесил човек, който прояви разбиране, може би щях да ги последвам. Моето падение костваше на компанията Бог знае колко хиляди долара, защото за обучението на един човек за ръководна длъжност са потребни много пари. Този вид загуби не могат да бъдат компенсирани. Ние смятаме, че в бизнеса има положе­ния, които биха могли да се избегнат, ако се проявява по-добро разбиране към околните.

Почти всеки съвременен работодател се чувства морално отговорен за благополучието на сътрудниците си и се опитва да посрещне тези свои отговорности. Лесно е да се разбере, че не винаги постъпва така спрямо алкохолиците. За него алкохоликът често е глупак от първа величина. Поради изключителните способности на служителя или поради лична привързаност към него, работодателят понякога държи на работа такъв човек много по-дълго от разумното. Някои работодатели са се опитвали да помогнат с всички възможни средства. Само в редки случаи са проявявали липса на търпение и толерантност. А ние, които сме злоупо­требявали и с най-добрите работодатели, не можем да ги упрекваме, ако в крайна сметка са ни изпъждали.

Ето един типичен пример. Един ръководител в една от най-големите банки в Америка знае, че вече не пия. Един ден той ми разказа за сътрудник от същата банка, който, според описанието му, беше без съмнение алкохо­лик. Стори ми се, че това е една възможност да помогна и затова в продължение на два часа говорих за заболяването алкохолизъм и описах колкото може по-точно симптомите и последиците му. Неговият коментар бе: „Много интересно. Аз обаче съм сигурен, че този човек спря да пие. Току-що се върна от тримесечен отпуск, лекувал се е, изглежда добре и за да приключим, управителният съвет го предупреди, че това е последният му шанс.”

Единственият отговор, който можех да дам бе, че ако човекът върви по обичайния път, ще влезе в още по-тежък запой отвсякога. Усещах, че това е неизбежно и се чудех дали банката не извършва несправедливост спрямо човека. Защо да не му помогнат да влезе в контакт с някои от нас, алкохолиците. Би могъл да има шанс. Изтъкнах, че не съм пил нищо от три години и то при такива трудности, при които деветдесет процента щяха да се напият до забрава. Защо поне да не му дадат възможност да изслуша моята история? „И дума да не става”, каза приятелят ми, „този юнак или ще приключи с алкохола, или ще си загуби работата. Ако притежава волята и ума ти, ще може да се справи.”

Исках да вдигна ръце в отчаяние, защото разбрах, че не съм успял да помогна на приятеля си от банката да разбере. Той просто не можеше да повярва, че сътрудникът му страда от сериозно заболяване. Не можех да направя нищо друго, освен да чакам.

Човекът наистина се подхлъзна и бе уволнен. След като го уволниха, ние влязохме в контакт с него. Без много шум той възприе принципите и процедурата, които бяха помогнали на нас. Без съмнение е на път да се възстанови. За мен този случай илюстрира липсата на разбиране относно истинския проблем на алкохолика и липсата на знания каква полезна роля могат да изиграят работодателите за спасяване на болните си служители.

Ако искате да помогнете, би било добре да не вземате предвид собст­веното си пиене или въздържание. Било тежък пияч, умерен пияч или въздържател, вие вероятно имате изградени твърди представи, а може би и предразсъдъци. Вероятно хората, които пият умерено, се дразнят повече от алкохолиците, отколкото пълните въздържатели. Ако пиете умерено и познавате собствените си реакции, твърде вероятно е да сте сигурен в много неща, които по отношение на алкохолика може да не са верни. Като умерен пияч вие можете да пиете или да не пиете. Когато пожелаете, вие контролирате пиенето си. Понякога вечер вие можете да си позволите леко препиване и на следващата сутрин се събуждате, разтърсвате глава и отивате на работа. За вас алкохолът не представлява истински проблем. Не сте в състояние да разберете как може той да бъде проблем за другите, освен за безгръбначните и глупавите.

Когато човек има работа с алкохолик, естествено може да се дразни от това, че един мъж може да бъде толкова слаб, глупав и безотговорен. Дори когато разбирате по-добре болестта, това чувство може да се усили.

Един поглед към алкохолика във вашата организация често е показате­лен. Нима той обикновено не е блестящ, умен, с въображение и дарба да бъде харесван? Когато е трезвен, нима не работи усърдно и не се стреми да изпълни задачите си? Ако притежава тези качества и не пие, струва ли си да бъде запазен? Заслужава ли същото внимание като другите боле­дуващи служители? Струва ли си да бъде спасен? Ако отговорът ви е по­ложителен, по чисто човешки, по служебни или и по двете причини, тогава следващите предложения могат да ви бъдат от полза.

Можете ли да подтиснете чувството, че имате работа единствено с лош навик, с инат или слабоволие? Ако това ви затруднява, може би си струва да прочетете отново глави Втора и Трета, в които подробно се обсъжда заболяването алкохолизъм. Вие, като делови човек, искате първо да узнаете условията, а след това да търсите резултатите. Ако приемете, че служителят ви е болен човек, ще му бъде ли простено това, което е из­вършил преди? Могат ли да бъдат забравени миналите му прегрешения? Може ли да бъде възприето, че е бил жертва на деформирано мислене, причинено пряко от въздействието на алкохола върху мозъка му?

Добре си спомням шока, който изживях, когато един виден лекар от Чикаго ми разказа за случаи, при които повишеното налягане на гръбначно­мозъчната течност е довело до разкъсване на мозъка. Не е чудно, че алкохоликът е непонятно ирационален. Кой не би бил ирационален, ако мозъкът му е възпален? Нормалните пиячи не са засегнати по този начин от алкохола, нито пък могат да разберат отклоненията на алкохолика.

Вашият служител може би се опитва да прикрие много от своите вероятно твърде неприятни прегрешения. Може да са отвратителни. Вероятно вие не сте в състояние да разберете как може един толкова порядъчен човек да постъпва толкова лошо. Но тези прегрешения, колкото и да са тежки, обикновено могат да бъдат обяснени с ненормалното въздействие на алкохола върху неговия мозък. Когато е в запой или излиза от него, алкохоликът, който в нормално състояние е образец за честност, извършва невероятни неща. По-късно той изпитва ужасно отвращение към постъпките си. Почти винаги това гротескно поведение е израз единствено на едно преходно състояние.

Това не означава, че всички алкохолици са честни и порядъчни, когато не пият. Разбира се, това не е вярно и такива хора често се опитват да ви мамят. Виждайки опитите ви да проявите разбиране и да помогнете, някои хора ще се опитат да се възползват от добрината ви. Ако сте сигурни, че служителят ви не иска да спре да пие, той може да бъде уволнен, при това колкото по-рано, толкова по-добре. Вие не му помагате като го държите на работа. Уволнението на такъв човек може да се окаже от полза за него. Може би той се нуждае точно от това изхвърляне. За себе си зная, че компанията не би могла да направи нищо, което да ме спре, защото докато успявах да задържа работата си, аз не бях в състояние реално да си дам сметка колко тежко е положението ми. Ако първо ме бяха уволнили и след това бяха предприели мерки да ми предоставят решението, посочено в тази книга, може би шест месеца по-късно щях да се върна при тях в добро състояние.

Има обаче много хора, които искат да спрат и с тях можете да постигнете много. Ако се отнасяте към тях с разбиране, всичко ще ви се изплати с лихвите.

Вероятно имате предвид такъв човек. Той иска да спре да пие, а вие искате да му помогнете, дори и само защото това е в интерес на работата. Сега знаете повече за алкохолизма. Виждате, че човекът е физически и психически болен. Имате доброто желание да забравите предишните му изпълнения. Нека предположим, че подходите към проблема по следния начин:

Заявете му, че знаете за неговото пиене и че това трябва да спре. Бихте могли да му кажете, че цените неговите способности, че искате да го запазите, но няма да го направите, ако продължава да пие. В този момент твърдата позиция е помогнала на много от нас.

След това можете да го убедите, че нямате намерение да изнасяте проповеди, да го поучавате или осъждате; ако сте постъпвали така по-рано, то е било поради неразбиране на проблема. Ако ви е възможно, покажете му, че не изпитвате лоши чувства към него. В този момент би било добре да обясните какво представлява заболяването алкохолизъм. Кажете му, че сте убеден, че е тежко болен човек и тъй като може би е обречен, попитайте го иска ли да се възстанови. Задавате му този въпрос, защото много алкохолици с деформирано съзнание и отровени от алкохола, не желаят да се откажат. А иска ли да се откаже самият той? Готов ли е да предприеме необходимите стъпки, да се подложи на всичко, за да се възстанови, за да спре да пие завинаги?

Ако отговори с да, наистина ли има такива намерения или дълбоко в себе си мисли, че ви заблуждава и че след известна почивка и лечение ще може да си пийва по малко от време на време? Ние смятаме, че човекът трябва подробно да бъде изпитан по тези въпроси. Убедете се, че не заблуж­дава нито вас, нито себе си.

Вие сами ще прецените дали трябва да споменавате за тази книга. Ако той се колебае и все още мисли, че може да продължава да пие, дори само бира, по-добре би било да бъде уволнен при следващия запой, който неизбежно ще дойде, ако човекът е алкохолик. Това трябва да му бъде пределно ясно. Вие или имате работа с човек, който може и ще се възста­нови, или не. Ако не иска да се възстанови, защо да си губите времето с него? Това може би изглежда жестоко, но обикновено е най-добрият път.

След като се убедите, че служителят ви иска да се възстанови и че е готов да направи всичко необходимо за тази цел, можете да му предложите конкретен начин на поведение. За повечето алкохолици, които пият или току-що са излезли от запой, е желателно и дори наложително да бъдат подложени на лечение. Въпросът за лечението трябва, разбира се, да бъде отнесен до лекаря ви. Какъвто и метод да бъде избран, целта му е да прочисти съзнанието и тялото от въздействията на алкохола. В компетентни ръце рядко се налага дълго или скъпо лечение. Служителят ви ще се справи по-добре, ако физическото му състояние е такова, че да може да мисли ясно и да не изпитва потребност от алкохол. Ако му предложите подобно поведение, може би ще трябва да му осигурите средства за лечението, но ние сме убедени, че трябва ясно да бъде казано, че всички разходи ще бъдат възстановени по-късно от заплатата му. За него е по-добре да се чувства отговорен.

Ако служителят приеме вашето предложение, трябва да се посочи, че медицинското лечение е само малка част от необходимото. Въпреки че му осигурявате най-добрите медицински грижи, той трябва да разбере, че е необходимо да промени съзнанието си. За да се справи с алкохола, трябва да промени начина си на мислене и поведението си. За всички нас бе необходимо да поставим възстановяването си над всичко друго, защото ако не се бяхме възстановили, щяхме да изгубим и семействата, и работата си.

Уверени ли сте в способността му да се възстанови? Докато все още обсъждаме въпроса за доверието, в състояние ли сте да приемете за себе си, че това е строго личен въпрос, че алкохолните му прегрешения и лечението, което трябва да бъде проведено, не трябва да бъдат обсъждани никога без неговото съгласие? Добре би било да поговорите с него на тази тема, когато се върне.

Нека се върнем на темата на тази книга: тя съдържа подробни предло­жения, чрез които служителят може да разреши проблема си. За вас някои от идеите са новост. Може би не сте напълно съгласен с подхода, който предлагаме. В никакъв случай не смятаме, че това е единственото решение, но що се отнася до самите нас, то ни помогна. В крайна сметка, нима не търсите по-скоро резултати, отколкото пътища за тяхното постигане? Не­зависимо от това дали вашият служител ще възприеме идеите или не, той ще научи мрачната истина за алкохолизма. Това ни най-малко няма да го нарани, дори и да не възприеме този метод.

Ние ви предлагаме да предоставите тази книга на лекаря, който ще се грижи за пациента по време на лечението. Ако прочете тази книга веднага щом бъде в състояние да го направи, докато е във фаза на депресия, пациентът може би ще си даде сметка за състоянието си.

Надяваме се, че лекарят ще съобщи на пациента истината за състоянието му, каквато и да е тя. Когато книгата бъде връчена на човека, най-добре е никой да не му казва, че трябва да се придържа към предложенията, направени в нея. Човекът сам трябва да реши за себе си.

Разбира се, вие си мислите, че промененото ви отношение и съдържа­ние­то на тази книга ще извършат чудото. В някои случаи това ще стане, а в други не. Ние обаче смятаме, че ако продължавате така, процентът на успехите ще ви удовлетвори. С разрастването на нашата дейност и с нарастването на броя на нашите членове, ние се надяваме, че вашите служители ще имат възможността да влязат в личен контакт с някои от нас. Междувременно ние сме убедени, че може да бъде постигнато много само с използването на книгата.

Когато служителят ви се върне, поговорете с него. Попитайте го дали мисли, че е намерил отговор. Ако е в състояние откровено да обсъди с вас проблемите си, ако е убеден, че го разбирате и няма да се разстроите от това, което би искал да каже, той вероятно бързо ще напредне.

Във връзка с това, в състояние ли сте да запазите спокойствие, ако служителят започне да ви разкрива ужасни неща? Той може, например, да ви разкрие, че е фалшифицирал отчетите си или че е възнамерявал да ви лиши от най-добрите ви клиенти. Всъщност, би могъл да ви каже почти всичко, ако е възприел нашите предложения, които, както знаете, изискват да бъдем напълно честни. В състояние ли сте да преглътнете това като една изгубена сделка и да започнете отношенията си с него от нова страница? Ако ви дължи пари, може би ще искате да се договорите за разплащането.

Ако ви говори за семейното си положение, вие без съмнение можете да направите полезни предложения. Може ли той да говори откровено с вас, стига да не разнася служебни клюки и да не критикува колегите си? С такива служители такова поведение изисква безгранична преданост.

Най-големите неприятели за нас, алкохолиците, са притаеното чувство на обида, ревността, завистта, чувството за безизходица и страхът. Докато хората работят съвместно, винаги ще има съперничество, а от него про­изтичат известни вътрешни търкания. Понякога ние, алкохолиците, си въобразяваме, че другите се опитват да ни изместят. Често това съвсем не е вярно. Понякога обаче пиенето ни може да бъде използвано злонаме­рено.

Сещаме се за един случай, когато един злонамерен човек винаги си правеше малки приятелски шегички с подвизите на един алкохолик. По този начин той тихомълком сееше клюки. В друг случай един алкохолик бе изпратен в болница за лечение. В началото много малко хора знаеха за това, но не след дълго слухът плъзна из цялото предприятие. Естествено тези неща намалиха шансовете на човека за възстановяване. Работодателят често може да предпази жертвата от подобни клюки. Работодателят няма право да проявява предпочитания, но винаги може да защити даден човек от излишни провокации и несправедливи критики.

Като цяло алкохолиците са енергични хора. Те се трудят усърдно и се веселят усърдно. Вашият служител сигурно ще се старае много в работата си. Тъй като е до известна степен изтощен и трябва тепърва да се прис­пособи физически и умствено към живот без алкохол, той може да се преста­рава. Може да ви се наложи да охлаждате ентусиазма му да работи по шестнадесет часа дневно. Може да се наложи да го поощрявате да се развлича от време на време. Той вероятно ще желае да помага на други алкохолици, а това може да се случва през работно време. Разумните отстъпки ще бъдат от полза. Тази дейност е необходима, за да поддържа трезвостта си.

След като вашият служител издържи няколко месеца без да пие, ще можете да използвате опита му по отношение на други служители, които се въртят във въртележката на алкохолизма, при условие че са съгласни да допуснат трети човек до себе си. Един алкохолик, който се е възста­новил, но е на относително по-ниска длъжност, може да говори с човек с по-високо служебно положение. Тъй като е възприел съвсем нов начин на живот, той никога няма да злоупотреби с положението.

Можете да имате доверие в служителя си. Дългият опит с извиненията на алкохолиците естествено събужда подозрения. Когато след време съпругата му се обади и съобщи, че е болен, вероятно ще си помислите, че е пиян. Ако е пиян и все още се опитва да се възстанови, той ще си го признае, дори това да му струва работата. Той знае, че трябва да бъде честен, ако иска да оцелее. Ще оцени факта, че не се страхувате за него, че не го подозирате и че не се опитвате да направлявате живота му така, че да бъде предпазен от изкушението да пие. Ако съвестно следва програ­ма­та за възстановяване, може да отиде навсякъде, където го изисква вашата работа.

Ако се препъне, дори и веднъж, ще трябва да вземете решение дали да не го освободите от работа. Ако сте сигурни, че намеренията му не са сериозни, без съмнение следва да го уволните. Ако, напротив, сте сигурен, че полага всички усилия, може би ще поискате да му дадете още една възможност. Въпреки това не се чувствайте принуден да го задържите, защото вече сте изпълнили добре задълженията си.

Има още нещо, което бихте могли да направите. Ако вашата организация е голяма, бихте могли да предоставите тази книга на младшите ръко­водители. Нека знаят, че не водите война с алкохолиците в организа­цията. Младшите ръководители често се намират в затруднено положение. Под­чинените им често са техни приятели. Затова, поради една или друга причина те ги прикриват с надеждата, че нещата ще се оправят. Често рискуват собственото си положение, като се опитват да помагат на тежките пиячи, които отдавна е трябвало да бъдат уволнени или на които отдавна е трябвало да бъде дадена възможност да оздравеят.

След като прочете тази книга, един младши ръководител може да отиде при такъв човек и да каже приблизително следното: „Виж, Ед. Искаш ли да спреш да пиеш или не? Всеки път, когато се напиваш, ме злепоставяш. Не е честно спрямо мен или фирмата. Научих нещо за алкохолизма. Ако ти си алкохолик, тогава си много болен човек. Постъпваш като такъв. Фир­мата иска да ти помогне да се оправиш и ако проявяваш интерес, има изход. Ако го възприемеш, миналото ти ще бъде забравено и няма да се съобщава, че си постъпвал на лечение. Но ако не можеш или не искаш да спреш да пиеш, смятам, че трябва да подадеш оставка.”

Младшият ръководител може да не възприеме съдържанието на тази книга. Не е необходимо и понякога не трябва да я показва на служителя алкохолик, но поне ще разбере проблема и вече няма да се подвежда от обичайните обещания. Ще бъде в състояние да заеме една справедлива и праволинейна позиция спрямо такъв човек. Няма да има повече основания да прикрива някой служител алкохолик.

Нещата се свеждат до следното: никой не бива да бъде уволняван, само защото е алкохолик. Ако иска да спре, следва да му се даде истинска възможност за това. Ако не може или не иска да спре, тогава следва да бъде освободен. Изключенията са много малко.

Смятаме, че с този подход ще се постигнат няколко неща. Той ще даде възможност на добрите хора да се възстановят. Същевременно няма да ви бъде трудно да се отървете от онези, които не могат или не искат да спрат. Алкохолизмът причинява сериозни вреди на организацията ви, свързани със загуба на време, хора и репутация. Надяваме се, че нашите предложения ще ви помогнат да спрете тези понякога сериозни загуби. Смятаме, че ви даваме разумен съвет да спрете загубите и да дадете шанс на онези, които го заслужават.

Неотдавна се обърнахме към вицепрезидента на един голям промишлен концерн. Той каза: „Много се радвам, че сте успели да се справите с ал­ко­хола. Политиката на тази компания обаче е да не се намесваме в навиците на нашите служители. Ако даден човек пие толкова много, че не успява да изпълни служебните си задължения, ние го уволняваме. Не виждам как бихте могли да ни помогнете, защото, както виждате, ние нямаме проблеми с алкохолизма.” Същата компания изразходва всяка година милиони за проучвателна дейност. Разходите за производството са изчислени до сто­тинка. Притежава бази за отдих. Работещите имат професионална осигу­ровка. Компанията проявява истинска загриженост, както човешка, така и служебна, за благоденствието на служителите. Но що се отнася до алкохо­лизма, те просто не вярват, че имат такива проблеми.

Това вероятно е обичайно виждане. Ние, които като общност познаваме добре деловия свят, поне от гледна точка на алкохолизма, трябваше да се усмихнем на това искрено убеждение на вицепрезидента. Би се ужасил, ако знаеше колко скъпо струва алкохолизмът на организацията му всяка година. Вероятно в тази компания има много истински или потенциални алкохолици. Смятаме, че ръководителите на големи предприятия рядко си дават сметка колко често се среща този проблем. Дори ако мислите, че вашата организация няма проблеми с алкохолизма, струва си да погледнете отново. Вероятно ще откриете някои интересни неща.

Разбира се, тази глава се отнася до алкохолиците, болните хора, хората с помрачено съзнание. Нашият приятел, вицепрезидентът, имаше предвид обичайните пиячи или гуляйджии. Що се отнася до тях, неговата политика несъмнено е разумна, но той не правеше разлика между такива хора и алкохолиците.

Не трябва да мислите, че е необходимо да се отделя повече време или внимание на служителя алкохолик. Той не трябва да бъде привилегирован. Добрият човек – този, който може да се възстанови, – няма да изисква такива неща. Той няма да се натрапва. Напротив, ще работи като вол и ще ви бъде благодарен до последния си ден.

Днес аз притежавам една малка компания. Имам двама служители алкохолици, които работят колкото петима обикновени продавачи. Защо не? Те имат нов начин на живот и бяха спасени от истинска смърт. Получих удовлетворение от всеки миг, който вложих, за да им помогна да се възстановят.