Предговор към първото издание

Това е Предговорът, така както бе отпечатан
в първото издание на книгата през 1939 г.

Ние, от „Анонимни алкохолици”, сме повече от сто мъже и жени, които се възстановихме от едно на пръв поглед безнадеждно състояние на ума и тялото. Основната цел на тази книга е да покажем на други алкохолици как точно се възстановихме. Ние се надяваме, че за тях тези страници ще бъдат толкова убедителни, че няма да имат нужда от повече доказателства. Ние смятаме, че този отчет на нашия опит ще помогне на всеки да разбере по-добре алкохолика. Много хора не разбират, че алкохоликът е тежко болен човек. Но освен това сме убедени, че начинът ни на живот има предимства за всички.

Важно е да останем анонимни, защото в настоящия момент сме прекалено малко, за да можем да се справим с огромния брой лични послания, които вероятно ще бъдат отправени към нас в резултат на тази книга. Тъй като повечето от нас са бизнесмени или професионалисти, в такъв случай не бихме могли да се справим с нашите задължения. Бихме искали да бъде ясно, че дейността ни с алкохолиците е призвание, а не професия.

Ние призоваваме всички от нашето Братство, когато пишат или говорят публично за алкохолизма, да не споменават собственото си име, а да говорят за себе си като за член на „Анонимни алкохолици”.

Също така ние искрено умоляваме пресата да изпълни нашата молба, защото в противен случай ще ни бъде нанесена огромна вреда.

Ние не сме организация в общоприетия смисъл на думата. Няма никакви такси или членски внос. Единственото изискване за членство е искреното желание да се спре пиенето. Ние не сме свързани с никаква определена вяра, секта или вероизповедание, нито пък се противо­поставяме на някого. Ние просто искаме да помогнем на тези, които са засегнати от заболява­нето.

Ще ни бъде интересно да получим вести от тези, които постигат успехи благодарение на тази книга, особено от тези, които са започнали да работят с други алкохолици. Бихме искали да можем да помогнем в подобни случаи.

Ще се радваме да отговорим на въпроси от страна на научни, ме­дицински и религиозни дружества.

„Анонимни алкохолици”