Начало

Анонимни алкохолици е братство на мъже и жени, които споделят помежду си своя опит, сила и надежда, за да разрешат общия си проб­лем и да помогнат на други да се възстановят от алкохолизма.

Единственото изискване за членство е жела­нието да се спре пиенето. Няма такси или вноски за членуване в АА; ние се издържаме сами чрез собствените си волни дарения.

АА не е свързано с каквато и да е секта, религия, политика, организация или инсти­ту­ция; не желае да се включва в обществени спо­ро­ве; не подкрепя и не се противопоставя на как­вито и да е каузи.

Главната ни цел е да останем трезви и да помогнем на други алкохолици да достигнат до трезвост.

© A.A. Grapevine